Prof.Dr. Mehmet Emin Yüksel 1970 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Kayseri’de tamamladı. 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde gerçekleştirdiği yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla Mart-1993 ve Eylül-1996 tarihlerinde tamamladı. 1995 yılında doktora çalışmaları esnasında TÜBİTAK-NATO bursu ile İngiltere’ye gitti ve dünya sıralamasında ilk 10 üniversite içerisinde yer alan Imperial College’da araştırmacı olarak çalıştı. 1999-2000 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Araştırma Merkezi Komutanlığı, Elektronik Harp Araştırma Gurubu bünyesinde araştırma subayı olarak askerlik hizmetini tamamladı. 2005 yılında doçent oldu. 2011 yılında profesör oldu ve bu esnada Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kadrosuna atandı. Halen aynı bölümde görev yapmakta, eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.  Uzmanlık alanları ve araştırma konuları arasında yapay sinir ağları, bulanık mantık sistemleri ve evrimsel sistemler ile bunların sinyal ve görüntü işleme alanındaki uygulamaları sayılabilir.

Prof.Dr. Yüksel birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantının bilim, danışma ve/veya teknik kurullarında yer almış ve ayrıca

 • 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU’2005, Kayseri) adlı ulusal toplantının kurultay eş-başkanlığı,
 • International Conference on Multivariate Statistical Modeling and High Dimensional Data Mining (HDM’2008, Kayseri) adlı uluslararası toplantının konferans yerel eş-başkanlığı,
 • Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU’2010, Kayseri) adlı ulusal toplantının sempozyum başkanlığı,
 • International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA’2010, Kayseri) adlı uluslararası toplantının sempozyum eş-başkanlığı
 • International Conference on Information Complexity and Statistical Modeling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD’2016, Nevşehir) adlı uluslararası toplantının konferans yerel başkanlığı

görevlerini yürütmüştür/yürütmektedir. Kayseri’de ve civarında Erciyes Üniversitesi’nin organizasyonu ile gerçekleşen/gerçekleşecek bu bilimsel etkinlikler genelde Erciyes Üniversitesi ve Kayseri’nin, özelde ise Mühendislik Fakültesi ve bu fakültemizin ilgili bölümlerinde görev yapan akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası tanınırlığına son derece önemli katkılar sağlamıştır.
Prof.Dr. Yüksel yukarıda değinilen bilimsel organizasyon faaliyetlerine ek olarak

 • Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU’2006, İstanbul, TÜRKİYE) adlı ulusal toplantıda bir genel konuşma,
 • IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (IEEE-SIU’2007, Eskişehir, TÜRKİYE) adlı ulusal toplantıda bir eğitim semineri,
 • International Symposium on Intelligent Decision Technologies (IDT’09, Himeji, JAPONYA) adlı uluslararası toplantıda bir eğitim semineri
 • 16th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP’09, Bangkok, TAYLAND) adlı uluslararası toplantıda bir eğitim semineri
 • 16th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON’2012, Hammameth, TUNUS) adlı uluslararası toplantıda bir eğitim semineri,
 • 2012 IEEE International Conference on Computational Intelligence and Cybernetics (CYBERNETICSCOM’2012, Bali, ENDONEZYA) adlı uluslararası toplantıda bir genel konuşma,
 • 5th International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI'2016 , Jaipur, HİNDİSTAN) adlı uluslararası toplantıda bir davetli eğitim semineri

sunmuştur. Bu davetli konuşma ve eğitim seminerlerinin yanı sıra muhtelif zamanlarda

 • Ghent Üniversitesi (Ghent, BELÇİKA, 2007),
 • Lublin Teknik Üniversitesi (Lublin, POLONYA, 2012)
 • Eindhoven Teknoloji Üniversitesi (Eindhoven, HOLLANDA, 2013),

gibi tanınmış üniversitelerde uzmanlık alanları ile ilgili davetli konferanslar vermiştir.
Prof.Dr. Yüksel, her yıl onlarca üst düzey bilimsel kongre, sempozyum ve konferansın organizasyonu ile SCI/SCI-Expanded tarafından indekslenen yüzün üzerinde bilimsel derginin yayınını gerçekleştiren ve dünyanın en büyük teknik organizasyonlarından birisi olan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) adlı bilimsel kuruluşun 2005 yılından beri Senior Member statüsünde üyesidir.
Prof.Dr. Yüksel, Erciyes Üniversitesi’nde göreve başladığı 1991 yılından bu güne kadar geçen yaklaşık 25 yıllık hizmet süresi boyunca değişik zaman dilimlerinde

 • Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 
 • Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği,
 • Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanlığı,
 • Rektörlük Uluslararası Ofis Başkanlığı,
 • Rektörlük Uluslararası Ofis Yönetim Kurulu Üyeliği,
 • Rektörlük Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı,
 • Rektörlük Dış İlişkiler Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği,
 • Erciyes Teknopark Değerlendirme Kurulu Üyeliği

gibi idari görevleri üstlenmiştir.
Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça ve temel düzeyde Japonca bilen Prof.Dr. Yüksel akademik ve idari görevlerinden artan zamanda seyahat etmek, sanat ve edebiyatla ilgilenmek, ailesiyle/arkadaşlarıyla doğa yürüyüşü yapmak ve yabancı dil öğrenmekten hoşlanmaktadır.